Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Tin tức

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

Mã Trường:  DHT

 

Số

TT

Ngành học
ngành
Tổ hợp môn xét tuyển

tổ hợp

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ

1 Hán – Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
2 Triết học 7229001 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 14.00
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh D66
3 Lịch sử 7229010 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.50
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
4 Ngôn ngữ học 7229020 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
5 Văn học 7229030 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
6 Toán kinh tế 7310108 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40 13.25
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
7 Quản lý nhà nước 7310205 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 20 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh D66
 

8

Xã hội học 7310301 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 25 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
 

9

Đông phương học 7310608 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.00
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
10 Báo chí  

7320101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 30 13.50
2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
3. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D15
11 Công nghệ sinh học 7420201 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 50 14.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học D08
12 Kỹ thuật sinh học 7420202 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 30 14.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh D08
13 Vật lí học 7440102 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 25 14.00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
14 Hoá học 7440112 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 25 13.25
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
15 Khoa học môi trường 7440301 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40 14.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
16 Toán học 7460101 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 25 14.00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
17 Kỹ thuật phần mềm(chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) 7480103 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 100 13.00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
18 Công nghệ thông tin 7480201 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 100 13.50
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
19 Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông 7510302 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40 13.00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
20 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40 13.25
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
21 Kỹ thuật môi trường 7520320 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 30 14.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
 

22

Kỹ thuật địa chất  

7520501

1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 25 14.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
 

23

Kiến trúc 7580101 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V00 50 15.00
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V01
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V02
 

24

Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 1. Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V00 50 15.00
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V01
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

(Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5)

V02
 

25

Địa kỹ thuật xây dựng 7580211 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 30 13.00
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07
 

26

Công tác xã hội 7760101 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
27 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 25 13.00
2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Ngữ văn, Địa lí C04

Lưu ý đối với thí sinh xét tuyển ngành Kiến Trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị :

– Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của Hội đồng tuyển sinh các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1.5.

– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

2. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

2.1. Hồ sơ ĐKXT

Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất).

Hồ sơ ĐKXT gồm có (áp dụng đối với thí sinh nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện):

– Phiếu ĐKXT theo mẫu tải TẠI ĐÂY

– Bản chính ( có dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019;

– Bản chính ( có dấu đỏ)Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành năng khiếu);

– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.

2.2. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thời gian: Từ ngày 14/8/2019 đến ngày 24/8/2019.

Cách thức nộp hồ sơ ĐKXT: ( Theo 1 trong 3 phương thức dưới đây)

1.  Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế;

2.  Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ : Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế. (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).

3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đại chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn và chuyển lệ phí xét tuyển (30.000/ 1 nguyện vọng) về Đại học Huế theo tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Đại học Huế;

+ Số tài khoản: 0161001743209;

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số CMND của thí sinh;

+ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế.

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển online nộp bản chính (có dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 về Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên.
2.3. Công bố kết quả trúng tuyển
Công bố kết quả trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh dự kiến công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.husc.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 28/8/2019.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN —> TẢI TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Bổ sung đợt 2

12/09/2019 3:12 chiều Tin tuyển sinh

1. Kết quả xét tuyển Thí sinh truy cập địa chỉ sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult Sau đó Thí sinh chọn Bổ sung đợt 2 ở Ô thứ nhất, nhập số báo danh hoặc họ tên ở Ô thứ 2 để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thì hệ thống sẽ trả về thông […]

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

03/09/2019 7:00 sáng Tin tuyển sinh

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Mã Trường:  DHT Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ 1 Hán – Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 3. Ngữ văn, […]

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Bổ sung đợt 1

28/08/2019 7:52 chiều Tin tuyển sinh

  Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã công bố kết quả trúng tuyển Bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học, cụ thể như sau: 1. Kết quả xét tuyển Thí sinh truy cập địa chỉ sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult Sau đó Thí sinh chọn Bổ sung đợt 1 […]

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Đợt 1

08/08/2019 6:21 chiều Tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học cụ thể như sau: 1. Điểm chuẩn trúng tuyển Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp Điểm Trúng tuyển (Điểm […]

Kết quả xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2019 – Đợt 2

02/08/2019 9:00 chiều Tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) như sau: ( Nếu muốn tra cứu cụ thể kết quả xét tuyển, […]

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và xu hướng liên kết với doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo việc làm cho sinh viên

25/07/2019 9:01 sáng Tin tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học (Trường ĐHKH), Đại học Huế là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 62 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2019), Trường ĐHKH hiện nay đã xây […]

Trang 1 trên 3123