Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Tin tức

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn trúng tuyển

Số

TT

Ngành học
ngành
Tổ hợp môn xét tuyển

tổ hợp

Điểm Trúng tuyển

(Điểm chuẩn)

1

Báo chí 7320101 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

 13.50

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D15

2

Kỹ thuật phần mềm (đào tạo theo cơ chế đặc thù) 7480103 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

3

Công nghệ thông tin 7480201 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.50

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

4

CN kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01

5

Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.25

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

6

Kỹ thuật môi trường 7520320 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

7

Kỹ thuật sinh học 7420202 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học D08

8

Toán kinh tế 7310108 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.25

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

9

Quản lý nhà nước 7310205 1. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

13.25

2. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh D66
3. Toán, Vật lý, Hóa học A00

10

Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 1. Toán, Vật lý, Vẽ MT (hs 1.5) V00

15.00

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT (hs 1.5) V01
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT (hs 1.5) V02

11

Kiến trúc 7580101 1. Toán, Vật lý, Vẽ MT (hs 1.5) V00

15.00

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT (hs 1.5) V01
3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT (hs 1.5) V02

12

Địa kỹ thuật xây dựng 7580211 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

13

Đông phương học 7310608 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.00

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

14

Công nghệ sinh học 7420201 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Tiếng Anh, Sinh học D08

15

Công tác xã hội 7760101 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01

16

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Ngữ văn, Địa lý C04

17

Hán  Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

18

Triết học 7229001 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

14.00

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh D66

19

Lịch sử 7229010 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.50

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

20

Ngôn ngữ học 7229020 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

21

Văn học 7229030 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19

22

Xã hội học 7310301 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00

13.25

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14
3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01

23

Vật lý học 7440102 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01

24

Hoá học 7440112 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

13.25

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

25

Khoa học môi trường 7440301 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

26

Toán học 7460101 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01

27

Kỹ thuật địa chất 7520501 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00

14.00

2. Toán, Hóa học, Sinh học B00
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

2. Kết quả trúng tuyển

Sau 20h00 ngày 08/8/2019, Thí sinh có thể truy cập kết quả chi tiết tại địa chỉ sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult 
Lưu ý:
Thí sinh nhập số báo danh hoặc họ tên để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.

3. Xác nhận nhập học

– Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Khoa học phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 để xác nhận nhập học theo quy định. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện.
– Địa điểm xác nhận nhập họcBan Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.  

– Thời gian xác nhận nhập họcTừ 7h00 ngày 09/8/2019 đến 17h00 ngày 15/8/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 theo đường bưu điện).

– Thí sinh truy cập địa chỉ sau để thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến: http://tuyensinh.husc.edu.vn/index.php/2019/08/09/huong-dan-tai-giay-bao-trung-tuyen-va-xac-nhan-nhap-hoc/

4. Nhập học

  • Thời gian nhập học: Ngày 16/8/2019 (Thứ Sáu).
    • Sáng từ 7h30, Sinh viên các ngành thuộc các ngành sau nhập học :  Văn học; Lịch sử; Triết học; Hán – Nôm; Báo chí; Công tác xã hội; Xã hội học; Ngôn ngữ học; Đông phương học; Quản lý nhà nước; Toán kinh tế.
    • Chiều từ 14h00, Sinh viên các ngành thuộc các ngành sau nhập học : Toán học; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Vật lý học; Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật địa chất; Địa kỹ thuật xây dựng; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học.         
  • Địa điểm nhập học: Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế. Tại Phòng E.202, E.203 dãy Nhà E.
  • Hồ sơ nhập học: Ghi rõ trong giấy báo trúng tuyển, gồm các mục sau:

1. Giấy báo trúng tuyển (Giấy báo sẽ được gửi vào sáng 09/8/2019 qua đường bưu điện EMS) ( Hoặc tải giấy trúng tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY)

2. Học bạ;

3. Giấy khai sinh;

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

5. Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;

6. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

7. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam);

8. Ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm: 04 ảnh;

9. Học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (tạm thu):

– Các ngành khoa học xã hội: 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

– Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc: 5.200.000 đồng (Năm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

10. Bảo hiểm Y tế bắt buộc: 46.935 đồng/1 tháng X số tháng tham gia BHYT.

    • Các mục từ 1 đến 5, chỉ nộp bản sao có chứng thực bản sao đúng với bản chính. – Ngoài khoản tiền nộp theo quy định, anh/chị cần mua thêm: Bảo hiểm thân thể, áo quần thể thao đồng phục.- Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự đăng ký (ưu tiên đối tượng chính sách).- Trường hợp anh/chị đến nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng coi như bỏ học./.

Thông tin thắc mắc liên quan đến nhập học, liên hệ:

Thầy Hoàng Nguyễn Tuấn Minh: 0914911357

Thầy Thái Nhật Trường: 0944455136

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Bổ sung đợt 2

12/09/2019 3:12 chiều Tin tuyển sinh

1. Kết quả xét tuyển Thí sinh truy cập địa chỉ sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult Sau đó Thí sinh chọn Bổ sung đợt 2 ở Ô thứ nhất, nhập số báo danh hoặc họ tên ở Ô thứ 2 để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển vào 01 ngành bất kỳ thì hệ thống sẽ trả về thông […]

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

03/09/2019 7:00 sáng Tin tuyển sinh

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Mã Trường:  DHT Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ 1 Hán – Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 3. Ngữ văn, […]

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – Công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2019 – Bổ sung đợt 1

28/08/2019 7:52 chiều Tin tuyển sinh

  Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã công bố kết quả trúng tuyển Bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học, cụ thể như sau: 1. Kết quả xét tuyển Thí sinh truy cập địa chỉ sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult Sau đó Thí sinh chọn Bổ sung đợt 1 […]

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

14/08/2019 2:11 chiều Tin tuyển sinh

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Mã Trường:  DHT   Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ 1 Hán – Nôm 7220104 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00 20 13.25 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D14 3. Ngữ […]

Kết quả xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2019 – Đợt 2

02/08/2019 9:00 chiều Tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Khoa học theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) như sau: ( Nếu muốn tra cứu cụ thể kết quả xét tuyển, […]

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và xu hướng liên kết với doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo việc làm cho sinh viên

25/07/2019 9:01 sáng Tin tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học (Trường ĐHKH), Đại học Huế là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 62 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2019), Trường ĐHKH hiện nay đã xây […]

Trang 1 trên 3123