Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Huỳnh Thị Minh Thy

 1. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
 2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 03 phương thức:

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Áp dụng cho tất cả các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

– Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu: Áp dụng cho Khoa Giáo dục Thể chất, ngành Kiến trúc thuộc Trường Đại học Khoa học, ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Nghệ thuật.

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Áp dụng cho Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

 1. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN TRONG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

– Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để tuyển sinh.

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.

– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Đại học Huế.

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem thêm Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Đại học Huế tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn).

– Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT để xét tuyển.

– Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành thuộc các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ được Đại học Huế công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017.

 1. CÁC THÔNG TIN KHÁC

4.7. Trường Đại học Khoa học

– Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của Hội đồng tuyển sinh các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Toán có hệ số 1,5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2.

– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

– Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển được xét theo nhóm ngành. Sau khi học xong năm thứ nhất, sinh viên được xét chính thức vào một ngành học trong cùng nhóm ngành dựa trên cơ sở nguyện vọng của sinh viên và kết quả học tập.

 1. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

– Lịch thi các môn năng khiếu, cụ thể như sau:

V Kiến trúc Vẽ Mỹ thuật

– Sáng 01/7/2017: Làm thủ tục dự thi. – Sáng 02/7/2017: Thi môn Năng khiếu

 1. ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 01/4/2017 đến 17h00 ngày 31/5/2017; thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, TP. Huế hoặc qua đường Bưu điện (căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì). Thí sinh vào địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng ký dự thi.

 1. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1

7.1. Hồ sơ ĐKXT

7.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017

Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.

7.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi năng khiếu

 1. a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu

– Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng;

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu.

 1. b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu

Hồ sơ ĐKXT gồm có:

– Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);

– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;

– Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ);

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu;

– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

7.1.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Hồ sơ ĐKXT gồm có:

– Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);

– Bản sao kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ);

– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;

– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

7.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

7.2.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thời gian: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017

Địa điểm: Tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định

7.2.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu

 1. a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu

Từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định. Từ ngày 15/7/2017 đến 25/7/2017, thí sinh nộp Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu về Ban Khảo thí – Đại học Huế theo một trong hai cách sau:

– Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí – Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.

– Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).

 1. b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi năng khiếu

Thời gian: Từ ngày 15/7/2017 đến 25/7/2017.

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

– Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí – Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.

– Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).

7.2.3. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Thời gian: Từ ngày 15/7/2017 đến 25/7/2017.

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

– Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí- Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế.

– Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào dấu ngày gửi của Bưu điện trên phong bì và hồ sơ được Ban Khảo thí Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh họp để công bố điểm trúng tuyển).

7.3. Công bố kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học

– Công bố kết quả trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 01/8/2017.

– Xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển phải nộp về Ban Khảo thí – Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, thành phố Huế bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 (đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển) và bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu) trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu Bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh). Nếu không nộp xem như thí sinh không học, Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

File đính kèm:

TB_TS_DHH_2017.pdf
Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba_2017.docx
Mau_phieu_ĐKDT_CĐ_2017.doc

Nguồn: Đại học Huế


Tin cùng chuyên mục

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Tác giả: Huỳnh Thị Minh Thy

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 203/ĐHKH-ĐTĐH Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2017 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO […]

Phụ lục về Xét tuyển tẳng, ưu tiên xét tuyển

Tác giả: Huỳnh Thị Minh Thy

File tải tại đây.:  PHU_LUC_TBTT_UTXT.doc Phụ lục 1:     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI ( Kèm theo Thông báo số 04 /TB-HĐTSĐHCĐ  ngày  28  tháng 3 năm 2017      của Chủ tịch Hội đồng […]

Thông báo về việc thi môn Năng khiếu cho ngành Kiến trúc

Tác giả: Huỳnh Thị Minh Thy

A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT): 1. Hồ sơ đăng ký dự thi: Hồ sơ ĐKDT gồm: – 01 túi hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, có dán Phiếu đăng ký dự thi ở mặt trước (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi) và 01 Phiếu đăng ký dự thi […]

 • Trang 1 trên 1
 • 1
Liên hệ